WspółpracaPierwsze spotkanie z klientem jest niezobowiązujące. Spotkanie to odbywa się w biurze lub w domu klienta. Klient pokrywa jedynie koszty dojazdu, które są zwracane w przypadku zamówienia projektu.

Pierwsze spotkanie ma na celu poznanie gustów i preferencji klientów odnośnie funkcji pomieszczeń, zakładanego budżetu, stylów, kolorów itp. Przeprowadzenie wstępnej inwentaryzacji pomieszczenia.

Każdy projekt jest wyceniany indywidualnie w zależności od stopnia jego skomplikowania i wielkości projektowanych pomieszczeń. W przypadku dużych zamówień koszt projektu ulega redukcji. Istnieje możliwość zamówienia samych konsultacji. Dodatkowo w ofercie znajdują się zakupy z klientami oraz nadzór autorski.

Warunkiem rozpoczęcia współpracy jest udostępnienie dokumentacji (np. plan domu z dokładnymi wymiarami) lub udostępnienie wnętrza celem wykonania pomiarów oraz zdjęć do dokumentacji oraz wpłacenie zaliczki w wysokości 30% kwoty określonej w umowie. Każdy etap prac jest przesyłany w postaci rysunków, szkiców, wizualizacji drogą mailową i /lub omawiany w trakcie spotkań bądź telefonicznie.